FAQ


Alles wat u wilde weten over tolken en vertalen, maar nooit durfde te vragen!

 

Veel gestelde vragen – vertalen

Stuur me uw tekst toe, bij voorkeur via e-mail. Ik kan pas een prijsopgave doen als ik uw tekst heb kunnen bekijken. Niet elke vertaling kost evenveel. Het tarief is afhankelijk van een aantal factoren: de lengte en moeilijkheidsgraad van de tekst, de levertermijn, of de vertaling beëdigd/gelegaliseerd moet worden, …
Wat extra informatie is altijd welkom. Als ik weet wat uw wensen zijn, kan ik daar rekening mee houden bij het vertalen. Is uw tekst bestemd voor een specifieke doelgroep? Moet de vertaling qua stijl aasluiten bij andere teksten? Moet het document beëdigd worden? Laat het me weten.
Wat is de gewenste levertermijn? Ik probeer zo veel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen, maar vertalen is een intensief proces. Een vertaler kan gemiddeld per dag zo’n 2500 woorden aan. Als iets niet haalbaar is, laat ik dat weten en doe ik een tegenvoorstel. Spoedvertalingen zijn mogelijk, maar tegen een aangepast tarief.
Een beëdigde vertaling is een vertaling die door een rechtbank is beëdigd (in mijn geval is dat de rechtbank van Modena in Italië). De rechtbank verklaart dan dat de vertaling dezelfde legale of juridische waarde heeft als het originele document. Een beëdigde vertaling wordt vastgehecht aan het origineel en bevat een document waarin de vertaler verklaart de vertaling correct en volledig te hebben uitgevoerd.
Over het algemeen wordt een beëdigde vertaling aan het origineel van het te vertalen document gehecht. Dat is echter niet altijd noodzakelijk: soms kan een (al dan niet voor eensluidend verklaarde) kopie volstaan. Dit kunt u navragen bij de persoon of de instantie waar de vertaling heen moet.
Op iedere vierde pagina van de vertaling moet een belastingzegel ('marca da bollo') ter waarde van € 16 worden aangebracht. Dus op bladzijde 1, 5, 9 enz.). Op de originele tekst hoeven geen belastingzegels te worden geplakt. Bepaalde vertalingen zijn overigens vrijgesteld van deze belasting (bijvoorbeeld vertalingen van echtscheidingsakten, adoptiepapieren, ...). Ik zorg zelf voor de belastingzegels, indien van toepassing. U zult ze vermeld zien op de factuur.
De beëdigde vertaling moet zo veel mogelijk de lay-out van het originele document weerspiegelen. In elk geval mag de vertaling nooit meer dan 25 regels per pagina tellen.
Ik ben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Modena (Italië). Uw vertaling zal dan ook worden beëdigd bij de rechtbank van Modena. Dat gaat over het algemeen vrij snel, maar kan soms een paar werkdagen duren.
Ik stuur beëdigde vertalingen uitsluitend terug per aangetekende post of koeriersdienst. De kosten daarvoor vindt u terug op de factuur.
Legalisatie is een procedure om officiële documenten bruikbaar te maken in andere landen dan het land van afgifte. Autoriteiten in het ene land weten dan zeker dat het document uit een ander land officieel en legaal is. Bij een gelegaliseerde vertaling bevestigt de bevoegde autoriteit de echtheid  van een handtekening op een document – in dit geval die van de beëdigd vertaler.
Let op: beëdiging en legalisatie zijn twee verschillende procedures. Informeer goed welk soort vertaling u nodig hebt.
Bij een gelegaliseerde vertaling bevestigt de bevoegde autoriteit de echtheid  van een handtekening op een document – in dit geval die van de beëdigd vertaler.
Enkel beëdigde vertalingen kunnen worden gelegaliseerd.
Ik ben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Modena (Italië). Legalisatie bij de rechtbank van Modena duurt over het algemeen 3-6 werkdagen.
Ik stuur gelegaliseerde vertalingen uitsluitend terug per aangetekende post of koeriersdienst. De kosten daarvoor vindt u terug op de factuur.
De tarieven van een vertaling zijn afhankelijk van een aantal factoren: hoeveel tekst moet er worden vertaald, wanneer moet de vertaling klaar zijn, hebt u een kant-en-klaar Worddocument voor me of moet ik werken met een origineel op papier, wat is de moelijkheidsgraad van de tekst...  Bovendien brengen bepaalde vertalingen, zoals beëdigde en gelegaliseerde vertalingen, extra kosten met zich mee. Het is dus onmogelijk om één enkel standaardtarief te geven!
Ik denk steeds met u mee en probeer een eerlijke, transparante prijsopgave te maken. Uiteraard zonder enige verplichting. Pas als we het eens zijn over de prijs en de levertermijn begin ik te vertalen.
Uiteraard. Enkel ik heb toegang tot uw informatie en documenten. Na het beëindigen van de vertaling wis ik de originele tekst van mijn computer. Ik gebruik enkel vertalingen voor mijn portfolio na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de klant.

Veel gestelde vragen – tolken

Tolken kan op twee manieren: simultaan en consecutief. Bij simultaan tolken praat en luistert de tolk tegelijkertijd. Hij luistert naar de brontaal en vertaalt tegelijkertijd naar de doeltaal. Dat gebeurt vaak bij grote evenementen waar heel veel verschillende talen gesproken worden. De deelnemers hebben dan een koptelefoon op en kunnen luisteren naar de vertaling in de gewenste taal. Soms is er maar één persoon die een vertaling nodig heeft. De tolk kan dan naast die persoon gaan zitten en de vertaling simultaan 'fluisteren'. Dat noemen we fluistertolken.
Bij consecutief tolken luistert de tolk naar een deel van de boodschap in de brontaal (meestal een paar zinnen tegelijk) en maakt notities. Hij vertaalt dat stukje tekst. De spreker kan dan doorgaan met het volgende stukje tekst. Die manier van tolken wordt vaker gebruikt bij kleinere bijeenkomsten waar maar één taal hoeft te worden getolkt.
Tolken die simultaan tolken op grote evenementen (waar veel verschillende talen gesproken worden) zitten in geluiddichte tolkencabines. Ze hebben microfoons, hoofdtelefoons en consoles nodig. Deze manier van tolken is erg intensief. Bij dit soort werk zijn er steeds twee tolken nodig die elkaar afwisselen (elke tolk vertaalt ongeveer een half uur). De overheadkosten zijn dan ook aanzienlijk.
Een tolk die simultaan vertaalt voor één persoon of voor een groep (rondleidingen, bedrijfsbezoeken, ...) kan het werk soms ook alleen af. Dat is afhankelijk van de duur van het evenement, of er pauzes worden ingelast, enz. Bij groepen zult u gebruik moeten maken van een tolkenkoffer (een set met een microfoon voor de tolk en koptelefoons voor de deelnemers). Ik kan voor dit materiaal zorgen.
Consecutieve tolken worden doorgaans ingezet bij één-op-ééngesprekken (denk aan afspraken met een notaris, sollicitatiegesprekken, persconferenties, ...). Meestal werkt de tolk dan alleen. Dit is de goedkoopste vorm van tolken, maar met een groot nadeel: omdat de spreker telkens op de vertaling moet wachten, duurt de vergadering of het gesprek twee keer zo lang!
Als u een grootschalig evenement met heel veel verschillende talen moet laten tolken, dan neemt u het beste contact op met een gespecialiseerd bureau.
Wilt u een vertaling van een toeristisch bezoek of een bedrijfsbezoek, waarbij getolkt moet worden voor een kleine tot middelgrote groep in maximum 3-4 verschillende talen? Dan kan ik zorgen voor een tolkenkoffer (een set met microfoons voor de tolken en koptelefoons voor de deelnemers). Neem contact met me op voor meer informatie.
Hebt u een tolk nodig voor vertaling in een één-op-ééngesprek? Dan hebt u geen specifiek materiaal nodig.